Tuesday, October 12, 2010

KERJA KURSUS PERKEMBANGAN KREATIVITI

Subjek        : Perkembangan Kreativiti Dalam Pendidikan Prasekolah (PRA 3106)

Nama Pensyarah    : Dr. Ahmad Abdul Garni bin Said

Tarikh hantar        : 8 November 2010 (Dikirim ke IPSAH)

Tajuk    : Merancang dan melaksanakan pertunjukan boneka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Prasekolah

Tugasan        : Kebanyakan guru prasekolah menghadapi masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang menggalakkan perkembangan kreativiti kanak-kanak terutamanya jika ia merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan, sosiodrama, seni boneka dan sastera awal. Anda ditugaskan melaksanakan satu projek dengan melaksanakan satu pertunjukan boneka yang melibatkan gabungan kelima-lima konsep yang dinyatkan dan melaporkan proses penyediaan pertunjukan boneka dalam bilik darjah secara bermakna dan menyeronokkan.

Bagi pelaksanaan projek ini, anda dikehendaki:

  1. Membina pengurusan grafik yang merangkumi kelima-lima konsep
  2. Berdasarkan daripada pengurusan grafik tersebut, anda dikehendaki melaksanakan satu pertunjukan boneka di dalam kelas
  3. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Melayu / Inggeris yang standard. Jalan cerita tidak menyentuh isu-isu sensitive (agama, politik dan lain-lain). Jangka masa untuk satu pertunjukan boneka ialah 10 – 15 minit.
  4. Sediakan satu laporan lengkap mengenai perancangan, pelaksanaan dan penilaian keberkesanan pertunjukan boneka yang telah dilaksanakan. Panjanga laporan lebih kurang 2 atau 3 muka surat
  5. Secara individu, anda dikehendaki membuat satu refleksi tentang pelaksanaan pertunjukan tersebut.

No comments:

Post a Comment

PERKONGSIAN INFO

Minyak serbaguna yang boleh menyembuhkan berbagai penyakit dengan harga yang sangat berpatutan. Untuk keterangan lanjut, sila klik di sini.